top of page
Пошук
  • Фото автораРуслан Бельтюков

Вплив ISO на підвищення ефективності бізнесу підприємства


Стандартизація та сертифікація ISO позитивно впливає на імідж усієї компанії, тому що вона свідчить про наявність працівників, які знають, як забезпечувати стандарти ISO, підтверджує якість самої продукції, її виготовлення, отримання, про знання та наслідування екологічних «трендів», сильну систему безпеки персональної інформації власної та споживачів послуг та інші вимоги, визначених згідно з відповідними стандартами.


Ефективність бізнесу підприємства співзалежна із стандартами ISO, оскільки є рейтинг на міжнародному ринку на їхню користь, що не може не стимулювати працівників, та є причиною постійного розвитку не лише продукції та послуг, але й їх надавачів.


Увесь результат, який ви хочете отримати при запровадженні стандартів ISO, залежить від цілої команди та злагодженої роботи, що є одною із переваг ISO яка підвищує ефективність бізнесу, адже кілька окремих голів добре, а кілька окремих голів під час колективного бреймшторму – ще краще.


Вплив стандартів полягає у тому, що за основу беруться фактори лідерства; задіяність персоналу, що сформований у команди, члени якої покращують ефективність роботи один одного; прийняття спільних рішень на основі фактів та ніші.


Відповідно до вимог ISO для створення системи управління якістю організація повинна призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів. Це один із пунктів, але він відіграє важливу роль у побудові системи менеджменту, тому що сприяє чіткій системі розподілу обов’язків заради досягнення спільної мети.


Також вплив ISO передбачає такі вимоги у зміненій системі менеджменту підприємства:

– визначення процесів, потрібних для системи управління та їх застосування в межах підприємства;

– визначення необхідних входів цих процесів і очікуваних від них виходів;

– визначення послідовності і взаємодії цих процесів;

– визначення та застосування критеріїв та методів (зокрема моніторингу, вимірювання та аналізу відповідних показників дієвості), потрібних для забезпечення результативності функціювання та контролювання цих процесів;

– визначення ресурсів, що потрібні для цих процесів, і забезпечення їхньої наявності;

– призначення осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів;

– розгляд ризиків та можливостей;

– оцінка цих процесів та запровадження будь-яких змін, потрібних для забезпечування досягнення усіх передбачених результатів;

– поліпшення процесів та системи управління.


Текст з вимогами до кожного стандарту ISO висуває вимоги до зміни та діяльності у побудові систему менеджменту, відповідно до норм, яких вимагає певна сфера.


Ваше підприємство постійно перебуває у розвитку завдяки тому, що поліпшує власну систему управління згідно з результатами чітко проведеного аудиту. Ви займаєте міцні позиції на внутрішньому за зовнішньому ринках, що додає мотивації для подальшого росту. Також конкурентоспроможність збільшується, а біля сильних «партнерів» розвиваєтесь і ви самі.


Стандарти ISO впроваджуються, але також і додаються зміни, які спрямовані на покращення ваших послуг та продукції, ви повинні за цим слідкувати, і тому час від часу брати участь у аудиті, поновлювати сертифікат, чим підтверджувати свій статус підприємця, що з відповідальність ставиться до усіх вимог стандартів ISO задля забезпечення належної якості продукції та послуг на усіх її етапах на шляху до отримання її споживачем, а також за суміжні процеси.


59 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page